Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

chaveleh
3929 c85f 390
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viadooomiiin dooomiiin
chaveleh
4853 0b1d 390
Reposted fromadriannak adriannak viadooomiiin dooomiiin
chaveleh
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
Reposted fromzabojczeswiatelko zabojczeswiatelko viazabka zabka
chaveleh
0974 3e5b 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatwice twice
chaveleh
chaveleh
3822 25ed 390
na kłopoty - Cioran
Reposted fromhighpriestess highpriestess viaiblameyou iblameyou
chaveleh

Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.

— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
Reposted fromlakonika lakonika viaiblameyou iblameyou
chaveleh
Reposted fromToshi Toshi viaskynetpizza skynetpizza
5097 ad53 390
Reposted fromkimik kimik viaskynetpizza skynetpizza
chaveleh
6860 51c6 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaojtam ojtam
9107 228d 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
chaveleh
8947 5dc6 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou
chaveleh
2154 b528 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialottee lottee
chaveleh
Reposted fromiblameyou iblameyou
chaveleh
8494 2d42 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
chaveleh
chaveleh
1905 77a5 390
Reposted fromdjahnee djahnee viatwice twice
5313 dcb2 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaskynetpizza skynetpizza
4305 e75c 390

24hoursinthelifeofawoman:

Marcel Duchamp behind his installation of “Sixteen miles of string”. ⁰New York, 1942

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaiblameyou iblameyou
1375 86ac 390

scarymansion:

Vulture Magazine December 2016

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl